یکشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۶:۰۹ ۴۸۵
طبقه بندی: کارگاه های آموزشی
چچ
بهره برداری از تخصیص های فرکانسی ماهواره های غیر زمین آهنگ

بهره برداری از تخصیص های فرکانسی ماهواره های غیر زمین آهنگ

اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف
فایل ضمیمه