۲۵۷
چچ
معرفی مختصر شرکت های بزرگ ماهواره ای

معرفی مختصر شرکت های بزرگ ماهواره ای

معرفی مختصر شرکتهای Arianespace / Eutelsat / Thales Alenia Space / Airbus Defense & Space / Intelsat / SES

فایل ضمیمه