شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۴۳ ۲۶۰
طبقه بندی: خدمات الکترونیکی
چچ
ارائه خدمات پژوهشی در حوزه نجوم رصدی

ارائه خدمات پژوهشی در حوزه نجوم رصدی

ارائه خدمات رصدی تخصصی، ویژه جامعه دانشگاهی و محققان کشور است و شامل تهیه داده­های نورسنجی اجرام سماوی و اخترسنجی و ارائه­ی آن به کاربر، در اختیار قراردادن امکانات رصدخانه جهت اجرای پروژه­های مورد نظر محققین و دانشجویان، رصد و تصویربرداری از اجرام سماوی و رصد روزانه خورشید و ارائه داده­های تصویری مربوط به آنها جهت استفاده علمی محققان، ارائه داده­های علمی مربوط به مصنوعات فضایی (به‌طور خاص، ماهواره‌ها و پسماندهای فضایی) در حال چرخش به دور زمین، رصد پدیده­های نجومی خاص و ارائه داده­های علمی آنها به کاربران می­شود.

اداره نجوم و اکتشافات فضایی

پست الکترونیک: isoa@isa..ir

فرم درخواست زمان رصد از رصدخانه ی مرکز ماهدشت

نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
فایل پیوست