شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۲۶ ۸۶۸
طبقه بندی: خدمات الکترونیکی
چچ
ارائه خدمات طیف سنجی

ارائه خدمات طیف سنجی

ارائه خدمات طیف سنجی
طیف سنجی یکی از روش های مورد استفاده برای دریافت اطلاعات از یک ماده با استفاده از بررسی برهمکنش نور و ماده مورد نظر می باشد. شناسایی ماهیت پدیده های مختلف زمینی از طریق مقایسه طیف ثبت شده در تصویر ماهواره ای با طیف های مرجع امکان پذیر است. اطلاعات طیفی عوارض با استفاده از دستگاه های طیف سنج موجود در آزمایشگاه ملی سنجش از دور جمع آوری می گردد و میزان بازتاب و عبور نور را در طول موج های مختلف نشان می دهد. طیف سنجی در مطالعات زمین شناسی و اکتشاف معدنی، بررسی مشخصات خاک، گیاه و مطالعات آب و هیدرولوژی کاربرد دارد.

فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی سنجش از راه دور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره می توانید با شماره تلفن 23344 داخلی 2323 تماس حاصل نمائید.

نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
فایل پیوست