شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۳۱ ۴۲۸
طبقه بندی: خدمات الکترونیکی
چچ
ارائه خدمات کاربردی سنجش از دور

ارائه خدمات کاربردی سنجش از دور

خدمات کاربردی سنجش ازدور، شامل تامین داده‌های ماهواره‌ای مورد نیاز محققان و پژوهشگران به منظور تحلیل پدیده‌ها و وقایع سطح زمین و هوا می‌باشد. مخاطب این خدمت محققان، دانشجویان و پژوهشگرانی هستند که گروه پدیده‌ها و تغییرات مختلف سطح زمین و هوا را از چند جنبه مورد بررسی قرار داده و خروجی آن را به منظور فعالیت‌های تحصیلی و تحقیقاتی در حوزه سنجش از دور و مدیریت مخاطرات مورد بهره ‌برداری قرار می‌دهند، همچنین خروجی حاصل از تحلیل این اطلاعات می تواند به منظور برنامه‌ریزی برای کاهش خسارات ناشی از مخاطرات و مدیریت کلان شهری توسط سطوح ارشد مدیران سازمانهای دولتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
به منظور پیشگیری از فوت وقت پژوهشگران و عدم مراجعه مستقیم به سازمان، داده‌های ماهواره‌ای حاصل از مشاهدات ماهواره ای زمین در طیف مرئی و رادار پس از درخواست و پردازش اولیه از طریق این خدمت در دسترس کاربران متقاضی قرار می‌گیرد
در راستای تامین داده ‌هاو تصاویر ماهواره ای که تا حد امکان نیاز محققان را مرتفع سازند، امکان انتخاب بازه زمانی، تفکیک مکانی، میزان پوشش ابر، زاویه انحراق از نادیر و بسیاری پارامترهای کلیدی دیگر در فرم سفارش داده‌ها در نظر گرفته شده است.
هزینه خدمت :
دریافت خدمات کاربردی سنجش از دور براساس وظایف حاکمیتی سازمان فضایی ایران و اداره کل سنجش از دور جنبه معرفی ظرفیت های فناوری سنجش از دور به جامعه کاربران تخصصی را داشته و بدون هزینه ارائه می گردد.

برای ارتباط با واحد مربوطه با شماره 23344 داخلی 2332 تماس بگیرید.

فرم درخواست خدمات کاربردی سنجش از راه دور

نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
فایل پیوست