۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۰:۳۳ تعداد بازدید: ۱۱۹
طبقه بندی: ارائه خدمات ارتباطی ماهواره اینمارست
چچ

آیا کل مبلغ صورتحساب را می توان به یک شماره حساب واریز نمود؟

خیر، مطابق مبالغ ذکر شده در صورتحساب راه­اندازی و بهره­برداری پایانه اینمارست، مبلغ درآمدی به شناسه واریز و شماره شبای معرفی شده و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نیز به شماره شبای مذکور در نامه واریز می­شود.