۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۶:۴۹ تعداد بازدید: ۶۴
طبقه بندی: درخواست ارائه اطلاعات پایش ماهواره ای زمین
چچ

داده ها و محصولات هر پایش ماهواره ای چگونه طبقه بندی می شوند؟

به منظور دسترسی آسانتر، داده ها و محصولات هر بخش به صورت روز، ماه و سال طبقه بندی می شوند.