۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۶:۴۷ تعداد بازدید: ۷۲
طبقه بندی: درخواست ارائه اطلاعات پایش ماهواره ای زمین
چچ

راه دسترسی به این داده ها چیست؟

کاربران می توانند به منظور مشاهده اطلاعات پایش ماهواره ای زمین از طریق آدرس اینترنتی rs.isa.ir وارد پرتال سنجش از دور سازمان فضایی ایران شده و گزینه پایش ماهواره ای زمین را از منوی سمت راست یا تصویر سمت چپ صفحه انتخاب نمایند. به منظور دریافت اصل داده، از طریق سایت سازمان فضایی ایران با آدرس isa.ir، بخش خدمات الکترونیک و قسمت خدمت پایش ماهواره ای زمین اقدام به ثبت درخواست خود نمایند.