۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۶:۴۶ تعداد بازدید: ۵۸
طبقه بندی: درخواست ارائه اطلاعات پایش ماهواره ای زمین
چچ

آیا محدودیتی در سفارش نقشه ها و داده های این بخش وجود دارد؟

بله. تعداد درخواست داده ها و نقشه های ارائه شده در این بخش محدودیت دارد. درخواست درخواست ها پس از بررسی و تائید به متقاضی تحویل خواهد شد.