۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۶:۳۶ تعداد بازدید: ۱۳۸
طبقه بندی: ثبت شبکه های ماهواره ای
چچ

پروسه ثبت فایلینگ ها از لحاظ زمانی به چه صورت است؟

بازه زمانی 7 سال فرصت داریم تا فایلینگ های پروژه ماهواره ای برای ثبت به اتحادیه بین المللی مخابرات ارسال نماییم. زمانیکه فایلینگ API را به ITU‌ ارسال می نماییم حداقل سه ماه طول می کشد تا این فایلینگ در دیتا بیس بین­المللیITU ثبت شود و فایلینگ های CRC ,Notification حداقل شش ماه طول می کشد به ثبت برسد.