۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۶:۳۴ تعداد بازدید: ۲۱۶
طبقه بندی: ثبت شبکه های ماهواره ای
چچ

ثبت داخلی شبکه های ماهواره ای شامل هزینه است

هزینه مختص به فرکانس های تخصیص داده شده بر اساس آیین نامه قیمت گذاری طیف امواج رادیویی تصویب شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 22/12/1389می­باشد که هر سه ماه یکبار فیش­هایی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا زمان بهره برداری از فرکانس­های تخصیص یافته شده صادرمی­شودکه بایستی توسط متولیان پروژه های ماهواره ای پرداخت شود.