۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۶:۳۳ تعداد بازدید: ۱۳۱
طبقه بندی: ثبت شبکه های ماهواره ای
چچ

ثبت داخلی شبکه های ماهواره ای شامل تمدید می باشد

در پروانه رادیویی اخذ شده بایستی به تاریخ اتمام اعتبار پروانه توجه داشت، یک ماه پیش از اتمام پروانه بایستی نسبت به تمدید آن اقدام نمود.