۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۲:۲۴ تعداد بازدید: ۲۱۴
طبقه بندی: ارائه خدمات بازدید در حوزه نجوم رصدی
چچ

آیا امکان تأمین وسیله ایاب ذهاب به محل رصدخانه توسط سازمان فضایی ایران وجود دارد؟

خیر؛ رفت و آمد به محل رصدخانه بر عهده رصدگر است.