۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۲:۲۳ تعداد بازدید: ۳۶۲
طبقه بندی: ارائه خدمات بازدید در حوزه نجوم رصدی
چچ

فاصله زمانی بین ارائه درخواست بازدید از رصدخانه و ارائه خدمت چقدر است؟

براساس زمان­های در دسترس رصدخانه و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، حداکثر دو هفته می­باشد.