۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۳:۰۲ تعداد بازدید: ۱۸۹
طبقه بندی: ارائه خدمات ارتباطی ماهواره اینمارست
چچ

وظیفه کارگزاران مالی چیست؟

کارگزاران مالی صورتحساب های کارکرد ماهانه مشتریان را از شرکت های خارجی ارائه دهنده خدمات پایانه های اینمارست دریافت کرده و واسطه پرداخت می باشند. همچنین برخی از این کارگزاران در موارد مقتضی، مشاوره لازم را به مشتریانشان ارائه می دهند.