۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۳:۰۱ تعداد بازدید: ۲۷۱
طبقه بندی: ارائه خدمات ارتباطی ماهواره اینمارست
چچ

اگر پایانه ای قبلاً توسط PSA دیگری در کشوری دیگر فعال شده باشد برای تغییر پرچم و فعال سازی توسط کشور ایران چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

ضروری است با PSA مذکور برای غیرفعال نمودن پایانه مکاتبه شود. پس از غیرفعال شدن پایانه، درخواست راه اندازی به سازمان فضایی ایران (PSA جدید) ارسال شود.