۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۳:۰۱ تعداد بازدید: ۲۷۶
طبقه بندی: ارائه خدمات ارتباطی ماهواره اینمارست
چچ

آیا کل مبلغ صورتحساب را می توان به یک شماره حساب واریز نمود؟

خیر، مطابق مبالغ ذکر شده در صورتحساب راه اندازی و بهره برداری پایانه اینمارست، مبلغ درآمدی به شناسه واریز و شماره شبای معرفی شده و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نیز به شماره حساب مذکور در نامه واریز می شود.