۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۳:۰۰ تعداد بازدید: ۲۷۳
طبقه بندی: ارائه خدمات ارتباطی ماهواره اینمارست
چچ

برای رفع Barring موقت، چه اقداماتی می توان انجام داد؟

برای برداشتن قطعی موقت ابتدا باید وضعیت پایانه در سیستم اینمارست توسط سازمان بررسی شده تا شرکت یا شرکت هایی که اقدام به Bar کردن پایانه نموده اند، مشخص گردد. سپس مشتری با مکاتبه الکترونیکی با شرکت یا شرکت های مذکور و جویا شدن علت این Barring در رفع آن می کوشد. شایان ذکر است دلیل اکثریت قریب به اتفاق قطعی های موقت، عدم پرداخت صورتحساب در موعد مقرر می باشد.