۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۳:۰۰ تعداد بازدید: ۲۶۴
طبقه بندی: ارائه خدمات ارتباطی ماهواره اینمارست
چچ

آیا در صورت غیرفعال نمودن پایانه قبلی و راه اندازی پایانه جدید، می توان با همان شماره موبایل قبلی پایانه جدید را راه اندازی نمود؟

بله، در صورت درخواست مشتری، راه اندازی مجدد پایانه با همان شماره موبایل قبلی صورت می گیرد.