۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۲:۵۷ تعداد بازدید: ۲۸۳
طبقه بندی: ارائه داده و تصاویر ماهواره ای
چچ

داده های ماهواره ای سازمان فضایی ایران به چه کسانی رایگان ارایه می شود؟

به دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و اعضای هیات علمی مراکز پژوهشی و دانشگاهی.