۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۲:۵۶ تعداد بازدید: ۳۴۶
طبقه بندی: ارائه داده و تصاویر ماهواره ای
چچ

مدارک مورد نیاز برای دریافت رایگان داده های ماهواره ای چه می باشد؟

  • الف- معرفی نامه از دانشگاه یا مرکز پژوهشی و تحقیقاتی
  • ب- کپی پرپوزال یا پیشنهاد پایان نامه مصوب
  • ج-فرم تکمیل شده تعهد نامه