۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۲:۵۱ تعداد بازدید: ۲۵۴
طبقه بندی: ارائه خدمات پژوهشی در حوزه نجوم رصدی
چچ

چه کسانی می توانند از خدمات پژوهشی رصدخانه استفاده کنند؟

خدمات رصدی و تخصصی رصدخانه ویژه جامعه دانشگاهی و محققان کشور است. کلیه دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند می توانند با توجه به امکانات و تجهیزات موجود در رصدخانه به انجام پروژه های تحقیقاتی و دانشگاهی خود بپردازند.