۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۲:۴۹ تعداد بازدید: ۳۴۲
طبقه بندی: ارائه خدمات پژوهشی در حوزه نجوم رصدی
چچ

خدمات رصدی به چه صورتی به کاربران ارائه می شود؟

داده های رصدی به کاربران به دو صورت حضوری و غیرحضوری ارائه می گردد. در رصد حضوری، داده های رصدی در حضور پژوهشگر و با نظارت کارشناس رصدخانه اخذ می گردد. در رصد غیر حضوری، داده های رصدی مورد نیاز پژوهشگران، بدون نیاز به حضور مستقیم آنها توسط کارشناس رصدخانه اخذ می گردد و امکان نظارت بر داده گیری تحت بستر وب برای پژوهشگران مهیا شده است.