۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۲:۴۸ تعداد بازدید: ۲۵۵
طبقه بندی: ارائه خدمات پژوهشی در حوزه نجوم رصدی
چچ

کاربران چگونه می توانند از این خدمات بهره جویند؟

کاربران می بایست فرم درخواست رزرو رصدخانه را از سایت سازمان تکمیل و ارسال نمایند. پس از بررسی زمانهای درخواست شده در فرم از سوی کاربر، بخش نجوم و اکتشافات فضایی سازمان فضایی ایران برنامه زمانی جهت حضور کاربر را اطلاع رسانی می کند و درنهایت خدمات و آموزش های مورد نیاز از سوی کارشناس رصدخانه به کاربر ارائه می گردد.