۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۲:۴۲ تعداد بازدید: ۳۲۰
طبقه بندی: ارائه خدمات بازدید در حوزه نجوم رصدی
چچ

رصدخانه سازمان فضایی ایران در چه سالی و با چه هدفی تأسیس شد؟

رصدخانه مرکز ماهدشت با قطر گنبد 4 متر زیر نظر سازمان فضایی ایران با هدف ترویج، عمومی سازی و آموزش علم نجوم، پژوهش در زمینه اخترشناسی و کمک به پیشرفت علم اخترشناسی در سال 1390 بنا گردید.