۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۲:۴۱ تعداد بازدید: ۴۲۹
طبقه بندی: ارائه خدمات بازدید در حوزه نجوم رصدی
چچ

چه کسانی می توانند از رصدخانه سازمان فضایی ایران بازدید کنند؟

افراد در رده های سنی و تحصیلی مختلف میتوانند از رصدخانه بازدید کنند.