۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۲:۳۳ تعداد بازدید: ۳۰۴
طبقه بندی: ارائه خدمات طیف سنجی
چچ

تفاوت میان طیف سنجی میدانی و آزمایشگاهی؟

در طیف سنجی آزمایشگاهی به جای خورشید از منابع نوری مصنوعی مانند پروژکتورها استفاده می شود. برای حذف نورهای مزاحم طیف سنجی آزمایشگاهی در اتاق تاریک صورت می پذیرد. شرایط قابل کنترل بوده و ثبات بیشتری نسبت به طیف سنجی میدانی وجود دارد. طیف سنجی آزمایشگاهی تحت تاثیر اتمسفر نمی باشد و منحنی طیفی در باندهای جذبی اتمسفر نیز قابل اندازه گیری است و در شرایط نامساعد آب و هوایی طیف سنجی آزمایشگاهی می تواند جایگزین طیف سنجی میدانی شود. مقدار سیگنال به نویز در طیف سنجی آزمایشگاهی معمولا بیشتر است.
در طیف سنجی میدانی زمان اندازه گیری و شرایط آب و هوایی حائز اهمیت می باشد و منحنی طیفی در باندهای جذبی اتمسفر از دست می رود ولی با این وجود به شرایط واقعی نزدیک تر می باشد و به خصوص در مورد پوشش های گیاهی که مشکل جابجایی به محیط آزمایشگاه وجود دارد ترجیح داده می شود.