۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۲:۲۵ تعداد بازدید: ۲۴۴
طبقه بندی: درخواست ارائه اطلاعات پایش ماهواره ای زمین
چچ

آیا در بخش پایش ماهواره ای زمین، خدمات آنلاین هم ارائه می گردد؟

کلیه خدمات بخش پایش ماهواره ای زمین برحسب موضوع پس از اخذ و یا تهیه تصاویر با فاصله زمانی یک روز تا یک هفته پس از وقوع در پرتال سنجش از دور قرار می گیرد. بروز رسانی برخی پدیده های تحت پایش بصورت روزانه، هفتگی یا ماهیانه است.