۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۲:۲۴ تعداد بازدید: ۲۸۴
طبقه بندی: درخواست ارائه اطلاعات پایش ماهواره ای زمین
چچ

چگونه می توان تصاویر ماهواره ای برف فصل زمستان سال 1394 را دریافت نمود؟

ز آنجائیکه بخش پایش ماهواره ای زمین از مهرماه سال 1395 آغاز به خدمات رسانی نموده، لذا تصاویر ماهواره ای پوشش برف فصل زمستان سال 1394 در آرشیو این بخش موجود نمی باشد. درصورت نیاز کاربر محصول فوق برای سال های پیش از 1395 قابل تولید است