۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۲:۲۳ تعداد بازدید: ۶۱۴
طبقه بندی: درخواست ارائه اطلاعات پایش ماهواره ای زمین
چچ

آیا می توان تصاویر ماهواره ای سال های 1390 تا 1396 پایش آتش سوزی را از بخش پایش ماهواره ای زمین دریافت نماییم؟

تصاویر ماهواره ای خدمات آتش سوزی به صورت تصاویر کم حجم کوئیک لوک همراه با موقعیت، زمان و محل وقوع آتش سوزی بوده که از سال 1395 تاکنون براساس وقوع آتش سوزی های مختلف در کشور تولید می گردند. از این رو، صرفا اطلاعات کوئیک لوک تصاویر ماهواره ای ترا، سنجنده مادیس از مهر 1395ماه تا کنون در آرشیو پرتال سنجش از دور موجود است.