۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۲:۲۲ تعداد بازدید: ۲۲۴
طبقه بندی: درخواست ارائه اطلاعات پایش ماهواره ای زمین
چچ

آیا اطلاعات روزانه تصاویر ماهواره ای ترا و آکوا دارای مختصات می باشند؟

خیر، اینگونه اطلاعات به دلیل حجم زیاد و نبود بستر WebGIS در پرتال سنجش از دور سازمان فضایی، به صورت نمایه تصویر تصاویر (Quick Look) و بدون مختصات زمینی می باشد که صرفا به منظور مشاهده کاربر و درخواست رایگان اصل داده در بخش پایش ماهواره ای زمین بارگذاری می گردند. اصل تصاویر دارای مختصات هستند.