۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۲:۲۱ تعداد بازدید: ۲۶۶
طبقه بندی: درخواست ارائه اطلاعات پایش ماهواره ای زمین
چچ

چگونه می توان از تصاویر شاخص پوشش گیاهی NDVI استفاده نمود؟

محصولات سنجش از دور شاخص پوشش گیاهی NDVI از مهر ماه 1395 تا کنون به صورت موردی و در تاریخ های مختلف تهیه و در بخش پایش ماهواره ای زمین پرتال سنجش از دور، بارگذاری می گردد. این تصاویر به صورت کوئیک لوک بوده و بدون مختصات زمینی می باشد. لذا به منظور سفارش اصل محصول مختصات دار، باید از طریق تکمیل فرم الکترونیکی درخواست خدمات پایش ماهواره ای زمین اقدام نمود.