• دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
  • |

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 1986240 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 3019 بازدید
  • مهمانان حاضر در زیرپورتال: 57 کاربر
  • کاربران حاضر در زیرپورتال:0 کاربر

ورود به سایت

مراحل استخراج اطلاعات عوارض سطح زمین از تصاویر ماهواره ای بمنظور تهیه نقشه کاربری اراضی

1-  تعریف مسئله و توضیح اطلاعاتی که قرار است از داده های ماهواره ای استخراج شود.
کاربری اراضی به پدیده ها و عوارض طبیعی یا غیر طبیعی سطح زمین گفته می شود که از دیدگاه کاربردهای گوناگون در دسته ها و طبقات گوناگون قابل طبقه بندی می باشند. هر کاربر با توجه به نیاز های خود، می تواند انواع کاربری های مختلف منطقه مورد نظر را، از تصاویر ماهواره ای استخراج نماید. به این ترتیب می توان نقشه هایی از کاربری های موجود در کل منطقه تهیه نمود؛ لذا، بطور کلی تعریف طبقات کاربری هایی که می تواند در یک نقشه کاربری اراضی آورده شود،‌ همواره ثابت نیست.

2-  تعیین ویژگی های طیفی مورد استفاده با توجه به عوارض و پدیده های موجود در منطقه.
با توجه به نوع پدیده هایی که در نقشه کاربری اراضی از منطقه وجود دارد، بخش های معینی از طیف الکترومغناطیس در پردازش ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. لذا لازم است که مطابق با کلاس های مورد نظر، به‌ بخش هایی از طیف کامل الکترومغناطیس در تصویر ماهواره ای انتخاب شده، دسترسی داشته باشیم که آن پدیده ها در آن طول موج ها، بازتابش بیشتری داشته باشد. برای مثال طیف های با طول موج کوتاه برای استخراج آب، طول موج مادون قرمز نزدیک برای استخراج پوشش های گیاهی،‌ طول موج های مادون قرمز برای استخراج سنگ ها،‌ لایه های رسی و اراضی بدون پوشش و مانند آنها مناسب مورد لزوم هستند.
 
منحنی طیفی خاک های مرطوب و خشک، گیاهان، آب گل آلود و صاف
3- تعیین باندهای طیفی مورد نیاز برای استخراج عوارض و پدیده های مورد نظر از تصاویر ماهواره ای
همانطور که در بالا اشاره شد، بر اساس طول موج های خواسته شده، لازم است تا تصاویری انتخاب شود که دارای باندهای طیفی از آن طول موج ها باشد. این مسئله به این منظور است تا از این باندهای طیفی برای شناسایی و استخراج پدیده های مورد نظر، استفاده شود. برای مثال، در تصاویر ماهواره ای لندست 8 به منظور استخراج طبقات پوشش های گیاهی از الگوریتم NDVI از باندهای طیفی 5 و 4 و در تصاویر ماهواره ای سنتینل از باندهای طیفی 8 و 4 می توان استفاده نمود. همچنین در ماهواره ترا می توانیم از سنجنده مادیس از باندهای طیفی 2 و 1 استفاده نماییم.
 
محدوده طیفی مرئی، مادون قرمز نزدیک و میانی از طیف الکترومغناطیسی.
 
محدوده طیفی باندهای طیفی ماهواره های لندست 7 و لندست8
 
4- نرم افزار مورد استفاده و تعریف بخش هایی از نرم افزار که برای موضوع مورد نظر بکار گرفته می شود.
مراحل استفاده از نرم افزار برای تهیه نقشه کاربری اراضی، شامل موارد ذیل می باشد:
  • ورود داده ها و ایجاد ترکیب های رنگی از طیف هایی که برای استخراج پدیده های مورد نظر لازم می باشند.
  • استخراج مناطق نمونه آموزشی از تصاویر ماهواره ای.
  • پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از مناطق نمونه آموزشی و استخراج کلاس های مختلف از تصویر ماهواره ای
5- تعیین انواع تصحیحات مورد نیاز بر روی تصاویر ماهواره ای
لازم به ذکر است که قبل از بکارگیری تصویر ماهواره ای،‌ بایستی تصویر، دارای سیستم مختصات مشخص و مورد نظر ما باشد.

6- تعیین روش پردازش تصاویر ماهواره ای (روش های پردازش تصاویر).
برای پردازش تصاویر ماهواره ای با توجه به اینکه کلاس های کاربری مورد نظر از قبل انتخاب شده باشند یا نه به دو طریق عمل می نماییم.
طریقه اول: در این روش ابتدا برای شناسایی عوارض موجود در منطقه یا به‌ عبارتی کلاس های موجود در تصویر ماهواره ای، با اعمال روش نظارت نشده (unsupervised)، تعداد کل کلاس های عوارض موجود در منطقه را شناسایی می نماییم.
 
ولی در صورتی که از قبل نوع کلاس های مشخص شده باشند، بخش پردازش غیرنظارت شده را از کار حذف می کنیم.
طریقه دوم:‌ در روش دیگر که روش نظارت (supervised) نامیده می شود، مراحل مختلفی را بایستی انجام دهیم تا کلاس های مورد نظرمان را از تصویر ماهواره ای استخراج نماییم. این مراحل در بندهای بعدی توضیح داده می شود.

7- برداشت نمونه های آموزشی از مناطق مختلف بر روی تصویر ماهواره ای
برای تعیین و برداشت نمونه های آموزشی از طریق ترسیم خطوط برداری استفاده شده در نرم افزار، نمونه های آموزشی معرف عوارض و پدیده های مختلف را به منظور پردازش تصویر ماهواره ای، معین می کنند.
 
8- تعیین مراحلی که برای وضوح و بارز سازی عوارض و پدیده های سطح زمین در تصاویر ماهواره ای بکار گرفته می شود.
در برخی موارد ممکن است که برای شناسایی بهتر عوارض و پدیده های سطح زمین از روش های رقومی و الگوریتم های سنجش از دوری استفاده کنیم. برای مثال، یکی از این روش ها بکارگیری ماسک در استخراج یک عارضه خاص است تا منطقه آموزشی دقیق تری را شناسایی و انتخاب نمائیم.
 
9- تهیه نقشه به روش طبقه بندی نظارت شده
در انتها با بکارگیری مناطق آموزشی و انجام پردازش تصاویر ماهواره ای به روش نظارت شده (supervised)، کلاس های مورد نظری را که به نرم افزار معرفی کرده ایم از تصویر ماهواره ای استخراج می نمائیم. خروجی پردازش های انجام شده، در قالب یک نقشه رقومی (رستری) تهیه و ارائه می گردد.
10- تعیین نوع خروجی داده (رستر یا وکتور) با توجه به موضوع مورد مطالعه.
در مراحل بعدی و در صورت لزوم می توان نقشه رستری را به وکتور (برداری) تبدیل نموده و بصورت شیپ فایل در نرم افزارهای دیگری مانند ARC GIS بکارگرفت.
 

11- عملیات مشاهدات زمینی، برای صحت سنجی نقشه های تهیه شده با روش سنجش از دور.
در نهایت با تهیه نقشه کاربری اراضی مورد نظر، برای تأیید و اعتبارسنجی کار و صحت سنجی نقشه تهیه شده، بسته به نوع کلاس هایی که در نقشه کاربری اراضی از منطقه مورد نظر از تصویر ماهواره ای استحصال شده است،‌ نیاز به بازبینی نقشه با مراجعه به منطقه و بازبینی زمینی بوده یا لازم است که با اطلاعات مکانی و یا غیر مکانی معتبر، مقایسه گردد.

کلیدواژه ها: استخراج عوارض | استخراج پدیده | ویژگی طیفی | تصویر ماهواره ای | مدرسه سنجش از دور | سازمان فضایی ایران | سنجش از دور | مقطع دانشجویان | دانشجویی |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 169 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر