پایش ماهواره ای برخی از مناطق شهری و روستای شهرستان هشترود واقع در استان آذربایجان شرقی پس از وقوع زلزله

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۰ | 
به گزارش روابط عمومی سازمان فضایی ایران، بررسی تصاویر ماهواره ای قبل و بعد از وقوع زلزله 17 آبان ماه 98 در برخی محدوده های شهری و روستایی شهرستان هشترود، نشان از عدم خسارت ناشی از زلزله در این منطقه بوده است.
همانطور که در تصویر شماره 1 دیده می شود. وضعیت خیابان ها و ترافیک در یک منطقه متراکم شهری قبل و بعد از زلزله بصورت عادی مشاهده می شود و این نشان از عدم تخریب و آسیب به این منطقه می باشد.
پس از حادثه پیش از حادثه
سنسور WorldView-2، حد تفکیک مکانی: 0.5 متر، تاریخ و زمان اخذ تصویر 18/08/1398 11:20 محلی سنسور GeoEye-1، حد تفکیک مکانی 0.5 متر، تاریخ و زمان اخذ تصویر 06/12/1397 11:05 محلی
تصویر شماره 1 : مقایسه بخشی از منطقه متراکم  شهری هشترود، تصویر پیش از حادثه و بعد از حادثه
همچنین مقایسه بصری تصویر قبل و بعد از زلزله بخشی از محدوده روستایی واقع در شهرستان هشترود در تصویر شماره 2 نشان می دهد که در این منطقه تخریبی رخ نداده و وضعیت عادی است.
پس از حادثه پیش از حادثه
سنسور WorldView-2، حد تفکیک مکانی: 5/0 متر، تاریخ و زمان اخذ تصویر 18/08/1398 11:20 محلی سنسور GeoEye-1، حد تفکیک مکانی 5/0 متر، تاریخ و زمان اخذ تصویر 06/12/1397 11:05 محلی
تصویر شماره 2: مقایسه بخشی از منطقه روستای در شهرستان هشترود، تصویر پیش از حادثه و بعد از حادثهCAPTCHA

دفعات مشاهده: 112 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر