پایش ماهواره ای روستای باسلین و سانیان سفلی واقع در استان آذربایجان شرقی پس از وقوع زلزله 17 آبان 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۰ | 
به گزارش روابط عمومی سازمان فضایی ایران در راستای همکاری های بین المللی سازمان فضایی ایران تصاویر و محصولات ماهواره ای زلزله 17 آبان 98 استان آذربایجان شرقی توسط آژانس فضایی اروپا در اختیار این سازمان قرار گرفته است. در این گزارش برآورد میزان خسارات ناشی از زلزله در دو روستای بالسین و سانیان سفلی (واقع در جنوب شرقی استان آذربایجان شرقی) با مقایسه تصاویر قبل و بعد از زلزله انجام گرفته است. تمامی نتایج و آنالیزها این گزارش بر اساس تفسیر بصری بدست آمده است. تصویر شماره 1 محدوده مورد مطالعه را نشان می دهد.
 •
تصویر شماره 1: محدوده مورد مطالعه، روستای بالسین و روستای سانیان سفلی
 •
بررسی تصاویر ماهواره ای قبل و بعد از وقوع زلزله 17 آبان ماه 98 در برخی محدوده روستاهای باسلین و سانیان سفلی، نشان از عدم خسارت ناشی از زلزله در این منطقه بوده است. همانطور که در تصویر شماره 2 دیده می شود. وضعیت ساختمان ها در محدوده روستای باسلین قبل و بعد از زلزله تغییری نداشته است و این نشان از عدم تخریب و آسیب به منطقه فوق است.
روستای بالسین
قبل از رخداد زلزله بعد از رخداد زلزله
سنسور: Pleiades
دقت مکانی: نیم متری
تاریخ و زمان اخذ تصویر: 22 خرداد 1398 ساعت: 11:06 محلی
سنسور: WorldView-2
دقت مکانی: نیم متری
تاریخ و زمان اخذ تصویر: 18 آبان 1398 ساعت: 11:19 محلی
تصویر شماره 2: مقایسه تصویر قبل و بعد از رخداد زلزله در روستای بالسین
همچنین مقایسه بصری تصویر قبل و بعد از زلزله از محدوده روستایی سانیان سفلی در تصویر شماره 3 نشان می دهد که در این منطقه تخریبی رخ نداده است.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 84 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر