• پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸
  • |

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 1689299 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 2305 بازدید
  • مهمانان حاضر در زیرپورتال: 21 کاربر
  • کاربران حاضر در زیرپورتال:0 کاربر

ورود به سایت

پوشش و کاربری زمین

سطح زمین بوسیله عوارض و پدیده های طبیعی و یا دست ساخت بشر پوشیده شده است. این پوشش در دسته های کلی پوشش گیاهی، پوشش بوسیله سطوح آبی، پوشش بوسیله شهرها و شهرک ها و مناطق صنعتی و نظامی و دیگر سازه های بزرگ و مانند آنها، و یا بوسیله سنگ ها و خاک ها و یا دیگر عوارض، قابل تقسیم بندی هستند. پوشش زمین در زمینه های مختلفی می توانند کاربردی بوده و کاربری های مختلفی را در سطح زمین ایجاد کند.
متناسب با پدیده های قرار گرفته بر روی سطح زمین در یک منطقه و متناسب با کاربردهای گوناگونی که از سطح زمین برای مقاصد مختلف انجام می شود، متخصصان نوع این عوارض را برای تهیه نقشه از آن انتخاب می کنند. این عوارض در راهنمای نقشه آورده می شود، لذا راهنمای هر نقشه کاربری اراضی، بیان کننده عوارض و پدیده های طبیعی و غیر طبیعی موجود در منطقه می باشند.
شکل 1 : نقشه پوشش اراضی کل کشور ایران تهیه شده با استفاده از تصاویر ماهواره ای ترآ سنجنده مادیس مربوط به مرداد 1395
به علت تنوع عوارض موجود بر روی سطح زمین،‌ تنوعی از بازتابش های گوناگون طیفی را از این عوارض در هر منطقه خواهیم داشت. عوارض و پدیده های روی زمین متناسب با ابعاد و نیز نوع عوارض و بازتابش های طیفی که در طول موج های مختلف دارند، در تصاویر ماهواره ای قابل مشاهده و اندازه گیری و ترسیم بوده و می توان از آنها نقشه هایی در مقیاس های گوناگون تهیه کرد.
ماهواره ها با تصویر برداری در طول موج های مختلفی از طیف الکترومغناطیسی توانایی تشخیص بسیاری از پدیده های سطح زمین را دارند. به این دلیل با بکارگیری تصاویر ماهواره ای در فناوری سنجش از دور می توان انواع نقشه هایی از کاربری های گوناگونی که در سطح زمین وجود دارند تهیه نمود. همچنین با توجه به ابعاد عوارضی که بر روی سطح زمین به عنوان کاربری اراضی قرار گرفته اند،‌ از تصاویری با قدرت تفکیک مکانی متناسب،‌ که بتواند آن پدیده را تشخیص داده و استخراج نماید، استفاده می شود.
 

شکل 2 : انتخاب منطقه نمونه و بکارگیری تصویر ماهواره ای مربوط به منطقه  مورد مطالعه برای استخراج اطلاعات پوشش اراضی از آن منطقه
برای تهیه این نقشه ها لازم است که به اقلیم و شرایط محیطی منطقه توجه کرده و عوارض موجود در منطقه را شناسایی و راهنمای نقشه را با توجه به آنها تدوین نمود.

کلیدواژه ها: نقشه پوشش اراضی | سازمان فضایی ایران | سنجش از دور | پوشش زمین | نقشه کاربری اراضی |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 188 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر