• پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸
  • |

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 1689244 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 2320 بازدید
  • مهمانان حاضر در زیرپورتال: 14 کاربر
  • کاربران حاضر در زیرپورتال:0 کاربر

ورود به سایت

کاربرد داده های ماهواره ای در تهیه نقشه های SST

  1. مقدمه
تهیه نقشه های درجه حرارت سطح دریا (SST ) یکی از کاربردهای داده های ماهواره ای است. بطور کلی درجه حرارت سطح دریاها عامل بسیار مؤثری در اقلیم جهانی و بررسی منابع غذایی می باشند. تجمع آبزیان خوراکی در مناطقی از آبهای جهان اتفاق می افتد که شرایط زندگی و زیست محیطی مناسبی برای آنان فراهم باشد. روشن است که بهره برداری و صید دریایی زمانی از بازدهی کافی برخوردار خواهد بود که محلهای یاد شده بدرستی شناسایی شوند. با توجه به وسعت آبهای جهان، شناساییهای مزبور در دریاها و اقیانوسها و جابجایی های فصلی آنها کار بسیار مشکلی است. اطلاعات و داده های ماهواره ای با پوششهای تکراری و نیز وسیع می تواند راهگشا و راهنمای ارزشمندی برای دست اندر کاران و محققان بررسیهای منابع غذایی دریایی باشد. مواد غذایی مناسب برای رشد آبزیان، فیتوپلانکتونها می باشند. دانشمندان نشان داده اند با جمع آوری اطلاعات زمینی و با استفاده از داده های ماهواره ای در این خصوص، می توان به حدود و وسعت توزیع فیتوپلانکتونها در دریا پی برد، همچنین نقشه های درجه حرارت سطح دریاها می توانند نقش مهمی در تعیین محل مناطق مناسب جهت تغذیه و تخم ریزی ماهیها بازی نمایند. ماهی ها اصولاً دنبال شرایطی می گردند که نیازهای تنفسی، فیزیولوژیکی و متابولیکی آنها را بر آورده نماید. مهمترین پارامترهای شرایط رشد ماهیها مانند، عمق، سرما و تجمع مواد غذایی از طریق تصاویر مادون قرمز حرارتی قابل تشخیص هستند. مواد مغذی موجود در آب بهنگام ترکیب با نور خورشید در نزدیکی سطح اقیانوسها سبب افزایش رشد پلانکتونها و نهایتاً تجمع ماهیها به منظور تغذیه و تخم ریزی می شوند. همچنین تجربیات نشان داده که بعضی از انواع ماهیهای ارزشمند از لحاظ تجاری مانند، ماهی سفید،  و ماهی تون شدیداً به درجه حرارت آب وابسته اند.
نقشه های درجه حرارت سطح دریا از نقطه نظر اقلیم جهانی نیزحائز اهمیت می باشند. جریانهای دریایی و درجه حرارت سطح دریاها مستقیماً به همدیگر وابسته اند. پس مشاهدات سطح دریاها می توانند کمک مؤثری در پردازش اقلیم نموده و اخطارهای لازم را قبل از وقوع حوادث اقلیمی بدهند.
بعلاوه دانشمندان نشان داده اند که روند تغییرات درجه حرارت سطح دریاها تا 6 ماه بعد قابل پیش بینی می باشد و از آنجاییکه بین درجه حرارت سطح دریا و میزان بارندگی همبستگی بالایی وجود دارد بنابراین وضعیت بارش در 6 ماه آینده قابل پیش بینی می باشد.
  1. کاربرد تصاویر ماهواره ای در تهیه ی نقشه های SST
یکی از تصاویر ماهواره ای با تواترگذر بالا که از محدوده وسیعی از باندهای حرارتی برخوردار است، ماهواره هواشناسی NOAA می باشد. تصاویر این ماهواره سالهاست که توسط کارشناسان و محققان مختلف در سراسر دنیا در زمینه تهیه نقشه های درجه حرارت سطح دریاها و اقیانوسها مورد استفاده قرارمی گیرد و اکثر الگوریتمهای مربوط به آن در این زمینه استخراج شده اند. علاوه بر آن، مزیت دیگر این تصاویر قیمت پایین آنها می باشد.
در این پروژه که برای مرکز تحقیقات و مطالعات منابع آب دریای خزر تهیه شده اند، نقشه های درجه حرارت ماهانه این دریا در طی سال های 1378 الی 1380 تهیه شده اند.
 •
شکل(1)- نقشه درجه حرارت متوسط ماهانه سطح دریای خزر در شهریور ماه1380 با استفاده از روش Split Window (تهیه شده توسط بخش سنجش از دور  سازمان فضایی ایران)‌
در شکل(1) نمونه ای از این نقشه را مشاهده می نماییدکه بادقت 0.5 درجه سانتیگراد ، دمای سطح آب را نشان می دهد.
همچنین می توان این نقشه ها را به شکل منحنی میزان درجه حرارت مطابق شکل(2) تولید نمود.
شکل(2)- نفشه منحنی میزان  درجه حرارت متوسط ماهانه سطح دریای خزر در شهریور ماه1380 روش (تهیه شده توسط بخش سنجش از دور  سازمان فضایی ایران)‌
در شکل (3) Quicklook نقشه های درجه حرارت سطح دریای خزر به شکل متوسط ماهانه و از تاریخ 1378 الی 1381 و با استفاده از تصاویر سنجنده ی AVHRR ماهواره ی NOAA AVHRR تهیه شده اند.
 
شکل(3)- نمونه هایی از نقشه های ماهانه درجه حرارت سطح دریای خزر از 1378 الی 1381 که با استفاده از تصاویر ماهواره ی NOAA/AVHRR و  روش Split Window و با دقت 0.5 درجه سلسیوس تهیه شده اند. (تهیه شده توسط بخش سنجش از دور  سازمان فضایی ایران)‌

کلیدواژه ها: دریای خزر | تصویر ماهواره ای | سازمان فضایی ایران | سنجش از دور | نقشه درجه حرارت دریا | درجه حرارت دریا | کاربردسنجنش از دور | sst | sst خزر |CAPTCHA

دفعات مشاهده: 145 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر