• دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
  • |

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 1696930 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1440 بازدید
  • مهمانان حاضر در زیرپورتال: 11 کاربر
  • کاربران حاضر در زیرپورتال:0 کاربر

ورود به سایت

انجماد و سرمازدگی

  1. سرمازدگی و انجماد
از دیدگاه هواشناسی وقتی دمای حداقل هوا به کمتر از صفر درجه سلسیوس کاهش یابد، گیاهان حساس تحت تأثیر قرار گرفته، آسیب دیده و این آسیب باعث کاهش محصول آن ها خواهد شد. بنابراین رخداد پدیده یخبندان و سرمازدگی اثرات مخربی بر اقتصاد بخش کشاورزی می گذارد. از طرف دیگر وقوع این پدیده تنها بر بخش کشاورزی اثرات سوء داشته بلکه بر سایر بخشها از جمله حمل و نقل، محیط زیست، منابع آب و . . . نیز تاثیرگذار است. ولی تاثیر سرمازدگی بر بخش کشاورزی به ویژه باغبانی ملموس تر می باشد. سرمازدگی پدیده ای است که در درجه حرارتهای پایین سبب ایجاد خسارت یا از بین رفتن اندام های گیاهی می شود. این عارضه در درختان میوه در فصل زمستان یا اوایل بهار حادث شده و هر ساله خسارتهای زیادی بر جای می گذارد. بر اساس آمارهای ارائه شده تنها حدود 10 درصد از کل زمین های قابل کشت دنیا ممکن است بدون تنش سرمازدگی باشند. آثار اولیه تنش سرمازدگی عبارتند از : کاهش عمومی رشد، تغییر رنگ، تخریب بافت های سلولی، عدم جوانه زنی بذور، عدم انتقال مواد فتوسنتزی، عدم جذب عناصر غذایی و… که برخی از آثار این تنش برگشت پذیر و برخی از آثار دیگر این تنش مانند فتوسنتز در اثر تخریب کلروپلاست ها و پیری زودرس گیاه غیر قابل برگشت می باشند. در کشور ایران هر ساله تنش سرمازدگی خسارات زیادی را به محصولات کشاورزی، بخصوص باغات میوه وارد می کند. پیش بینی سرمازدگی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. زیرا با شناخت از زمان سرمازدگی اقدامات موثر اولیه جهت جلوگیری از خسارات این تنش انجام می گیرد. وسعت، زمان، مدت و عمق سطح یخ زدگی در خاک نزدیک به سطح زمین تأثیر معنی داری در رشد گیاه در فصول سرد دارد. در شکل 1 نمونه ای از محصولات کشاورزی که دچار سرمازدگی شده اند، نمایش داده شده است. فناوری سنجش از دور ماهواره ای با اندازه گیری پارامترهایی از زمین برای بررسی زمین منجمد، در مقیاس محلی تا منطقه ای بکار می رود.
 
شکل (1) : نمونه ای از خسارت وارده به محصولات کشاورزی در اثر سرمازدگی
  1. کاربرد سنجش از دور در سرمازدگی
چالش جدی در مقوله استفاده از تصاویر ماهواره ای جهت مطالعه سرمازدگی و انجماد ایجاد تکنیک ها و روش های جدید برای دستیابی به شناسایی مناطق سرمازده می باشد. در طی چند دهه گذشته، از تکنیک های سنجش از دور برای شناسایی مناطق سرمازده فصلی از مقیاس محلی تا مقیاس منطقه ای استفاده شده است، و برخی از نتایج بسیار امیدوارکننده بوده است. وسعت، زمان، مدت و عمق یخ زدن و ذوب فصلی می تواند به صورت منطقه ای و محلی به طور چشمگیری متفاوت باشد. تغییرات در این پارامترها می تواند تأثیر بسزایی در سیستم آب و هوا، انرژی سطح و تعادل آب، هیدرولوژی سطحی و زیرسطحی، پوشش گیاهی و رشد گیاهان، تبادل گازهای گلخانه ای بین جو، خاک و اکوسیستم داشته باشد. وجود زمین منجمد فصلی به دلیل تفاوت اساسی در خصوصیات حرارتی و هیدرولیکی خاک های یخ زده و منجمد، تأثیر زیادی در انرژی سطح زمین و تعادل رطوبت دارد. در مطالعات سرمازدگی و انجماد به کمک تصاویر سنجش از دور از انواع تصاویر ماهواره ای مانند تصاویر اپتیکی، رادار و لیدار استفاده می شود. در اکثر مواقع استفاده توامان از داده های اپتیکی، رادار و لیدار نتایج بهتری را به همراه دارد. در مطالعات یخ زدگی و انجماد، پدیده زمین یخ زده بسیار مهم می باشد. تصاویر اپتیکی قابلیت شناسایی مستقیم زمین یخ زده را ندارند. زیرا در اغلب موارد خاک زیر سطحی یخ می زند. اما این پدیده تغییراتی در سطح زمین و بخصوص گیاهان ایجاد می کند که این تغییرات می توند پایه مطالعات یخ زدگی خاک با استفاده از باند های مرئی و مادون قرمز نزدیک باشد. شاخص های پوشش گیاهی به راحتی تغییرات شرایط گیاهی را نشان می دهند و با استفاده از این تغییرات و همچنین داده های کمکی سرمازدگی و انجماد مطالعه می شود. در شکل 2 با استفاده از تصاویر لندست و داده های ارتفاعی که به عنوان داده های کمکی استفاده شدند، زمین های یخ زده شناسایی شدند. این نقشه با کمک تکنیک طبقه بندی شبکه عصبی تولید شده است.
 
شکل (2) : شناسایی مناطق یخ زده با کمک تصاویر لندست و داده های ارتفاعی و با استفاده از روش شبکه عصبی
بنابراین به طور کلی می توان گفت که جهت مطالعه سرمازدگی، به خصوص یخ زدگی خاک از تاثیر آنها بر روی محیط استفاده می شود. و بر اساس تغییرات شناسایی شده بر محیط و شدت آن میزان سرمازدگی و یخ زدگی شناسایی و طبقه بندی می شودCAPTCHA
دفعات مشاهده: 245 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر