صرفه جویی در زمان برای کشاورزان محصولات لبنی با استفاده از تحلیل های داده های ماهواره و خدمات جدید مدیریت چراگاه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۸ | 
سرویسGrass SAT  یک سرویس جدید مدیریت نوآورانه چراگاه هاست که توسط  Rezatec که یک شرکت تحلیلگر داده های فضا جغرافیایی است، راه اندازی شده تا با به روز رسانی خودکار و روزانه پوشش چمن در هر چراگاه و سایر ویژگی ها، تصمیمات مدیریت چراگاه ها را  برای ارائه دهندگان محصولات لبنی در طول سال بهینه سازی نماید.

 کشاورزان محصولات لبنی به طور مداوم به دنبال راه های جدید برای صرفه جویی در وقت، کاهش هزینه ها و بهبود فعالیت های مدیریت چراگاه ها هستند. در حال حاضر، بسیاری از کشاورزان به روش های دستی، به عنوان مثال ارزیابی بصری و یا استفاده از صفحه متر متکی هستند که زمان بر بوده و  برای ارزیابی دقیق از پوشش چراگاه ها نیاز به روز رسانی دستی مستمر دارد.
سرویس Grass SAT، یک سرویس آنلاین مدیریت چراگاه های کشاورزان محصولات لبنی است تا دامداری چرخشی را در مزارع آنها بهینه سازی کند.  با استفاده از مدل رشد علف های هرز و تجزیه و تحلیل های منظم بدست آمده  از تصاویر ماهواره ای، کشاورزان با به روز رسانی روزانه، از پوشش چمن در هر چراگاه مطلع می شوند.  معیارهای موجود در یک پورتال امن پشتیبانی شده و  پوشش چراگاه ها بر حسب بیشترین تا کمترین مقدار  مرتب می شود، و همچنین اطلاعاتی نظیر تعداد روزهای چرای حیوانات در هر چراگاه و یک نقشه کد بندی شده رنگی از مزرعه که میزان حجم و توزیع علف های موجود را نشان می دهد به تصمیم گیری های ارزشمند کمک می کند.
استفاده از این خدمات بسیار آسان است و به کشاورزان اجازه می دهد تا ابتدا چراگاه های خود را  در یک نقشه دیجیتالی طراحی کرده و اطلاعات گله خود را قبل از ارائه اندازه گیری های روزانه پوشش گیاهی به آن اضافه کنند. سپس کشاورزان پرتال مربوطه را با فعالیت های مربوط به چراگاه ها نظیر خوردن علف و یا برش آنها به روز رسانی می کنند و بدین ترتیب نحوه تغذیه به صورت یک مدل درآمده و تجزیه و تحلیل پوشش چراگاه ها مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد.
منبع:https://spacewatch.globalCAPTCHA

دفعات مشاهده: 152 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر