فراخوان خدمات مشاوره در خصوص تامین ماهواره ملی مخابراتی زمین آهنگ (۹۷/۱۲/۱۳)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | 


فراخوان خدمات مشاوره در خصوص تامین ماهواره ملی مخابراتی زمین آهنگ
سازمان فضایی ایران در نظر دارد فراخوان خرید خدمت مشاوره ( درخصوص طرح تامین ماهواره ملی مخابراتی زمین آهنگ ) به شماره ۲۰۹۷۰۰۴۰۶۸۰۰۰۰۰۹ را از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال دریافت پیشنهاد، ارایه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ است.
مهلت دریافت اسناد فراخوان : ساعت ۱۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۰۵
مهلت ارسال پاسخ افراخوان: ساعت ۱۹:۰۰ روز چهار شنبه تاریخ ۹۸/۱۲/۱۵
جهتکسب اطلاعات بیشتر به وبسایت سازمان فضایی ایران به نشانی www.isa.ir مراجعه کنید.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران - خهبان ولیعصر(ع) - روبروی پارک ملت- خیابان شهید سلطانی  شماره ۲۲ و تلفن ۲۲۰۲۹۷۲۹-۳۱
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس :۰۲۱-۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷و۸CAPTCHA

دفعات مشاهده: 1077 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر