فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای دریافت حق امتیاز و تامین ایستگاه اخذ تصاویر ماهواره ای (۹۷/۱۲/۱۳)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای دریافت حق امتیاز و تامین ایستگاه اخذ تصاویر ماهواره ای

 
سازمان فضایی ایران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع دریافت حق امتیاز و تامین ایستگاه اخذ تصاویر ماهواره ای به شماره ۲۰۹۷۰۰۴۰۶۸۰۰۰۰۱۰ را از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ است. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت استعلام ارزیابی کیفی: ساعت ۱۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۲
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۹۸/۰۱/۲۰
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت سازمان فضایی ایران به نشانی www.isa.ir مراجعه کنید.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران - خهبان ولیعصر(ع) - روبروی پارک ملت- خیابان شهید سلطانی  شماره ۲۲ و تلفن ۲۲۰۲۹۷۲۰
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس :۰۲۱-۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷و۸CAPTCHA

دفعات مشاهده: 1103 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر