• سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
  • |

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 1002941 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1402 بازدید
  • مهمانان حاضر در زیرپورتال: 18 کاربر
  • کاربران حاضر در زیرپورتال:0 کاربر

ورود به سایت

ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق

بازگشت AWT IMAGE
ا-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ enlightened د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش enlightened ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی

ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق

اصطلاح

معادل انگلیسی

تعریف و شرح اصطلاح

صحت

Accuracy

1- میزان موفقیت در برآورد ارزش حقیقی

2- میزان نزدیکی برآورد یک مشخصه به ارزش حقیقی مشخصه در جمعیت

ضریب جذب

Absorptance

میزانی از توانایی یک ماده برای جذب انرژی فرودی

طبقه بندی

Classification

فرایند اختصاص دادن ناحیه های تصویر (یعنی جزءهای تصویری یا پیکسل ها) به رده ها، که عموما بر اساس مشخصه های بازتابندگی یا پس پراکندگی انجام می گیرد.

طبقه بندی نظارت شده

Supervised classification

فرایندی کامپیوتری که از طریق آن هر جزء تصویری بر طبق قاعده تصمیم خاصی به یک رده نسبت داده می شود.

طول موج

Wavelength

طول یک موج از تابش الکترومغناطیسی

طول موج های مرئی

Visible wavelengths

گستره تابشی که چشم انسان نسبت به آن حساس بوده و تقریبابین طول موجهای 0.4 تا 0.7 میکرو متر واقع است.

طیف الکترومغناطیسی

Electromagnetic spectrum

آرایه منظم تابش الکترومغناطیسی که از موج های کیهانی کوتاه تا موجهای رادیویی بلند گستردگی دارد.

طیفسنج

Spectrometer

وسیله ای برای اندازه گیری توزیع طیفی تابش الکترومغناطیس که به آن اسپکترومتر یا بینابسنج نیز می گویند.

ظرفیت گرمایی

Thermal capacity

توانایی یک ماده برای ذخیه کردن گرما

عمق پوسته

Skin depth

عمقی از سطح زمین که در دامنه آن تابش الکترومغناطیسی تا 37% مقدار آن در سطح زمین کاهش می یابد.

عنصر

Element

کوچکترین شی مورد نظر تعریف پذیر در مساحی و نقشه برداری

فاصله کانونی

Focal length

فاصله ای بر روی محور اپتیکی یک دوربین از مرکز اپتیکی عدسی تا نقطه ای که در آن نور تابیده از یک شی دوردست کانونی می شود.

فتوگرامتری

Photogrammetry

هنر یا علم بدست آوردن انداره های قابل اعتماد با استفاده از عکس

فرابنفش

UV

Ultra Violet

فرکانس

Frequency

تعداد طول موجهایی که در واحد زمان از یک نقطه عبور می کنند.

فروسرخ

Infrared

بخشی از طیف الکترومغناطیس که بین انتهای سرخ طیف مرئی و تابش میکرو موج قرار دارد. در سنجش از دور، طول موجهای فروسرخ غالبا به طول موجهای فروسرخ نزدیک (0.7 تا 1.3 میکرو متر)، فروسرخ میانی (3.0 تا 3 میکرومتر) و فرو سرخ گرمایی(3 تا 14 میکرو متر) تقسیم می شوند که به آن مادون قرمز گفته می شود.

فروسرخ

IR

InfraRed

فروسرخ گرمایی

TIR

Thermal InfraRed

فروسرخ نزدیک

NIR

Near InfraRed

فیلتر

Filter

هر ماده که با جذب یا بارتاب، بطور انتخابی تابش عبور از یک سیستم اپتیکی را تغییر می دهد به آن صافی گفته می شود.

فیلتر بالا گذر

High pass Filter

یک فیلتر مکانی که فراوانیها یا فرکانسهای مکانی بالا را بارزتر می کند و در نتیجه وضوح تصویر بیشتر می شود که به آن صافی بالا گذرنیز می گویند.

فیلتر باندگذر

Band pass filter

یک فیلتر یا صافی موجی که باند تراگسیل یا عبور آن بین فرکانسهای قطع بالا و پائین است.

فیلتر پائین گذر

Low pass filter

فیلتر مکانی که فراوانی ها یا فرکانس های مکانی کم را بارزتر می کند و در نتیجه تصویر همواری به دست می دهد.

فیلتر کردن

Filtering

1- حذف بعضی فرکانس ها یا فراوانی های طیفی یا فضایی به منظور بارزسازی عوارض در بقیه تصویر

2- حذف کردن طول موجی معین از باریکه ای از تابش الکترومغناطیس

فیلتر کردن رقومی تصویر

Digital image filtering

فیلتر کردن تصویر برای هموار کردن، بارزسازی بافتی داده های تصویری رقومی

فیلتر کردن مکانی

Spatial filtering

نوعی تبدیل تصویر که برای بارزسازی بعضی مشخصه های فضائی یک تصویر به کار می رود.

فیلتر مکانی

Spatial filter

نوعی فیلتر که برای بارزسازی بعضی مشخصه ای مکانی یا فضایی یک تصویر به کار می رود که به آن صافی مکانی نیز می گویند.

فیلم رنگ واقعی

True color film

اصطلاحی برای متمایز ساختن فیلم رنگی معمولی از فیلم فروسرخ نزدیک کاذب رنگ، که دلالت برآن دارد که رنگهای ثبت شده بر روی فیلم در واقع همان رنگهای اولیه منظره مورد نظر هستند. به جای این اصطلاح معمولا ترجیح داده می شود که از اصطلاح فیلم رنگی استفاده شود.

ا-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ enlightened د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش enlightened ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: remote sensing | اصطلاحات فنی | سنجش از دور | ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق | dictionary |

دفعات مشاهده: 1570 بار   |   دفعات چاپ: 336 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر