• دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
  • |

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 886280 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 942 بازدید
  • مهمانان حاضر در زیرپورتال: 46 کاربر
  • کاربران حاضر در زیرپورتال:0 کاربر

ورود به سایت

L - M - N - O - P

تعریف و شرح اصطلاح

معنی فارسی

لغت یااصطلاح

Leaf Area Index

شاخص مساحت برگ

LAI

سطح پوشاننده زمین به آن پوشش زمین نیز می گویند.

پوشش زمین

Land cover

استفاده از زمین. به آن کاربری اراضی نیز گفته شده که اغلب با پوشش زمینی اشتباه می شود.

کاربری زمین

Land use

جابجایی راس یک عارضه مرتفع نسبت به قاعده آن در تصاویر رادار پهلونگر

ایجاد وقفه

Layover

تابش مرئی با طول موجهای بین 0.4 تا 0.7 میکرو متر

نور

Light

سنجنده ای که در اثر اسکن کردن، تصویر نواری پیوسته ای تولید می کند. به آن اسکنر خطی نیز می گویند.

اسکن کننده خطی

Linescanner

فیلتر مکانی که فراوانیها یا فرکانسهای مکانی کم را بارزتر می کند و در نتیجه تصویر همواری به دست می دهد.

فیلتر پائین گذر

Low pass filter

Multiband Camera

دوربین چندباندی

MbC

بخشی از طیف الکترومغناطیس که بین انتهای گرمایی طیف فروسرخ و موجهای رادیویی قرار دارد.

میکروموج

Microwave

اجتماعی از تصاویر های همپوشانی کننده که لبه ای آنها به منظور ایجاد نمایش پیوسته ای از بخش سطح زمین با یکدیگر جفت شده اند.

موزائیک

Mosaic

Multispectral Spectrum System

سیستم اسکن کننده چند طیفی

MSS

دوربینی که ناحیه های مختلفی از یک فیلم یا چند فیلم را از طریق دو یا چند عدسی مجهز به فیلترهای مختلف عکسبرداری می کند.

دوربین چند باندی

Multiband camera

سنجش از دور در دو یا چند باند طیفی

چند طیفی

Multispectral

نقطه ای بر روی زمین که دقیقادر زیر مرکز پرسپکتیو سنجنده قرار داشته به نقطه ندیر معروف است.

سمت القدم

Nadir

بخشی از تصویر رادار پهلونگر که از همه به خط پرواز هواپیما نزدیکتر است به آن گستره ندیر یا برد سمت القدم یا برد ندیر نیز می گویند.

گستره سمت القدم

Nadir range

National Aeronautics and Space Administration

سازمان فضایی آمریکا

NASA

تکنیک یا روش نمونه برداری دوباره که برای تصحیح هندسی تصویر ها به کار گرفته میشود.

نزدیکترین همسایه

Nearest neighbor

Near InfraRed

فروسرخ نزدیک

NIR

National Oceanic and Atmospheric Administration

سازمان ملی جو و اقیانوس ایالتهای متحده آمریکا (نوا)

NOAA

به اثرهای تصادفی یا منظم در داده های که کیفیت آنها را تنزل می دهد، نویز اتلاق می گردد.

نوفه

Noise

مسیر گردش ماهواره یا قمر، یا هر جسم دیگر به دور یک جسم تحت تاثیر نیروی گرانش.

مدار

Orbit

یک ورقه نورگذران برای نمایش یا ارائه اطلاعاتی که در نقشه ها یا تصویرها نشان داده شده است.

اورلی

Overlay

1-انطباق و بر هم افتادن بخش یا تمامی یک مجموعه از جمله مجموعه ای از داده ها بر مجموعه ای دیگر از همان نوع
2-سطح مشترک دو تصویر متوالی در طول یک خط پرواز

همپوشانی

Overlay

بخش متحرک یک سکو که می توان از آن برای نگه داشتن سنجنده استفاده نمود. به آن بالشتک نیز می گویند.

پالت

Pallet

فیلم هایی که نسبت به کا ناحیه مرئی طیف الکترومغناطیس حساس هستند.

تمام رنگ

Panchromatic

جابجایی ظاهری وضیعت یک جسم نسبت به یک نقطه مرجع یا سیستم مختصات، که در اثر حرکت نقطه مشاهده به وجود می آید.

اختلاف منظر

Parallax

سنجنده اسکن کننده غیر فعالی که تصویرهایی از سطح زمین در طول موجهای میکرو موج تولید می کند. به آن اسکنر میکرو موج غیر فعال نیز م گویند.

اسکن کننده میکرو موج غیر فعال

Passive microwave scanner

سیستم سنجش که تابش بازتابیده یا گسیلی از سطح زمین را آشکارسازی می کند.

سیستم غیر فعال

Passive system

تکرار منظم مقدارها یا تنها در یک تصویر. به آن نقش نیز گفته می شود.

الگو

Pattern

مرکز عکس هوایی. اصطلاح نقطه اصلی رو ببینید.

مرکز عکس

Photo centre

هنر یا علم بدست آوردن انداره های قابل اعتماد با استفاده از عکس

فتوگرامتری

Photogrammetry

عمل بررسی عکس ها به منظور شناسائی اشیاء و بیان مفهوم آنها تفسیر عکس Photographic interpretation
جزئی از یک تصویر که مفهوم فضائی و طیفی دارد که به آن پیکسل هم می گویند. جزء تصویری Pixel
شئ مانند هواپیما یا ماهواره که سنجنده بر آن نصب شده و کار می کند. سکو Platform
ماهواره ای که در طی گردش خود به دور زمین یا هر سیاره دیگر از فراز یا از نزدیکی قطب های شمال و جنوب زمین یا سیاره مورد نظر عبور می کند. مدار قطبی Polar orbiting
اصطلاحی مبهم که غالبا به تصحیح تصویر اشاره دارد. پیش پردازش Preprocessing
صورتی آماری از متراکم نمودن داده ها

تحلیل مولفه های اصلی

Principal components analysis
مرکز عکس هوایی. اصطلاح مرکز عکس را ببینید. نقطه اصلی Principal point
V - W - X - Y - Z enlightened Q - R - S - T - U enlightened F - G - H - I - J - K enlightened A - B - C - D - E


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: L - M - N - O - P | سنجش از دور | اصطلاحات فنی | dictionary | remote sensing |

دفعات مشاهده: 1266 بار   |   دفعات چاپ: 265 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر