سازمان فضایی ایران- ریاست سازمان
معاون وزیر و رییس سازمان فضایی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳ | 

دکتر محسن بهرامی

  • استاد تمام مهندسی مکانیک- دانشگاه امیرکبیرAWT IMAGE
  • ایمیل: bahrami@isa.ir

 

فعالیت های ملی:

- سرپرست کمیته تکنولوژی های نو و عضو کمیسیون صنعت شورای پژوهش های علمی کشور (١٣٨٢-١٣۶٩)

- سرپرست کمیته هوافضا و عضو گروه فنی مهندسی شورای عالی برنامه ریزی (١٣٨٠-١٣۶۵)

- دبیر ستاد تدوین سند هوافضای کشور

- عضو کمیته علمی و فناوری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی از ٢٣/٨/٨۶

- عضو کمیته هوایی و هوانوردی ستاد فناوری هوافضا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

- عضو شورای تخصصی و کمیسیون چشم انداز فناوری مجمع تشخیص مصلحت نظام

مسئولیت های ملی:

- رئیس پژوهشگاه هوافضا (١٣٨٨-١٣٧٨)

- مشاور رئیس سازمان و سرپرست مرکز تحقیقات هواپیمایی کشوری (١٣٧۴-١٣۶٩)

- مدیرکل امور پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (٧۶-١٣٧۴)

فعالیتهای اجرایی دانشگاهی:

- موسس و رئیس پژوهشکده مطالعات آینده، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، (جاری- دی ١٣٨٩)

- موسس و رئیس گروه آینده شناسی پژوهشکده فناوریهای نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر (١٣٨٩-١٣٨٢)

- موسس و رئیس پژوهشکده فناوری های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر (١٣٨٢-١٣٧۶)

فعالیت در مجامع علمی:

- عضو کمیسیون علمی و فناوری شورایعالی انقلاب فرهنگی

- عضو موسس، دبیر و رئیس انجمن هوافضای ایران

- عضو موسس و رئیس هیات مدیره انجمن آینده نگری ایران

- عضو موسس و عضو هیات مدیره انجمن نانو فناوری ایران

- عضو برجسته انجمن هوافضا آمریکا

- عضو انجمن مهندسان مکانیک آمریکا

فعالیت های پژوهشی صنعتی:

- مجری طرح "پژوهشی بر بررسی نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتقای بهره وری در ایران، مطالعه ای آینده نگرانه"، سازمان ملی بهره وری ایران، ١٣٩٣.

- مجری طرح "پژوهشی بر تدوین سناریوهای آینده افزایش بهره وری ملی در جمهوری اسلامی ایران تا افق ١۴٠۴"، سازمان ملی.

- مجری طرح "تدوین سند جامع نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر"، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشکده فناوریهای نو، ١٣٨٨.

- مجری طرح "آزمایشگاه فضایی (محموله راکت کاوش)"، پژوهشگاه هوافضا، ١٣٨٨.

- مجری طرح "آینده نگری محورهای کلیدی منتخب چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ١۴٠٠-آینده علم و فناوری"، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ١٣٨٨.

- مجری طرح "آینده مدیریت علم و فناوری"، دانشگاه مرکز تحقیقات راهبردی ریاست جمهوری ١٣٨٧.

- مجری طرح ملی "شناسایی تکنولوژی های آینده و استراتژیک تحقیقات"، شورای پژوهش های علمی کشور، پژوهشکده فناوریهای نو، ١٣٨١.

فعالیت های پژوهشی دانشگاهی:

هدایت بیش از 100 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری و 100 دانشجوی کارشناسی در زمینه های:

- سیستم های میکروالکترومکانیکی -دینامیک کنترل پرواز

- رباتیک، طراحی به کمک کامپیوتر

- سیاست گذاری تکنولوژی، آینده پژوهی

فعالیت در نشریه ها:

- سردبیر مجله علمی-پژوهشی "علوم و فناوری فضایی"

جایزه و تقدیر :

- لوح تقدیر ریاست جمهوری به مناسبت پرتاب راکت کاوش ٢ و فعالیت های هوا فضایی، ١٣٩١

- لوح تقدیر وزیر دفاع وقت

- جایزه استاد پیشکسوت خواجه نصیرالدین طوسی، انجمن هوافضای ایران، ١٣٨٧.

- استاد برجسته مهندسی مکانیک سال، انجمن مهندسی مکانیک، ١٣٩١.

- جایزه بیست و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، ١٣٨٨.

- لوح تقدیر ریاست جمهوری به مناسبت پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کتب و مقاله ها:

بیش از 300 مقاله در مجلات و همایش های معتبر ملی و بین المللی

تألیف و ترجمه بیش از ۴٠ کتاب

نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.55.60.fa
برگشت به اصل مطلب