بایگانی بخش اخبار سنجش از دور

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 10 | تعداد کل بازدید های مطالب: 7,003 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: نقش ژئومورفولوژی در شناسایی مخاطرات طبیعی (زمین لغزش سیمره – لرستان)با استفاده از فناوری سنجش از دور - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ -
:: پایش موقعیت دکل نفتی امارات در ساحل رمچاه جزیره قشم با استفاده از تصاویر ماهواره ای و فناوری سنجش از دور - ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ -
:: پایش ماهواره ای پدیده های مختلف در زیر پرتال سنجش ازدور وب سایت سازمان فضایی ایران - ۱۳۹۵/۱۰/۵ -
:: راهپیمایی فضایی خارج از ایستگاه فضایی بین المللی - ۱۳۹۵/۱۰/۵ -
:: نحوه انتشار گاز Co2 در جو زمین - ۱۳۹۵/۹/۲۹ -
:: ناسا موفق شد ماهواره پیشرفته زمین آهنگ هواشناسی NOAA را به فضا پرتاب کند - ۱۳۹۵/۹/۳ -
:: پرتاب موفقیت آمیز ماهواره WorldView-4 - ۱۳۹۵/۸/۲۵ -
:: چاپ کتاب انگلیسی درمورد تجربیات ایران در زمینه مدیریت خشکسالی با استفاده از فناوری سنجش از دور با همکاری سازمان فضایی ایران و دفتر UN-SPIDER - ۱۳۹۵/۸/۲۳ -
:: پرتاب ماهواره رادار سنجش از دور Gaofen-3 چین به فضا - ۱۳۹۵/۶/۲۸ -
:: ایام هفته جهانی فضا در مهر 95 نامگذاری شد. - ۱۳۹۵/۶/۲۸ -