بایگانی بخش اخبار تصویری

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ -

ستارگان دورقطبی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

رد ستارگان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ -

زبانه ها و شراره های خورشیدی

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ -

پدیده خسوف ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

رویت هلال ماه شوال

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

خوشه کروی M۱۳

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

تصویر ماه

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

عوارض سطح خورشید

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

زبانه ها و لکه های خورشیدی