بایگانی بخش اخبار - توسعه کاربرد و خدمات RS

:: "ارائه خدمات سنجش از دوری به منظور افزایش برداشت ماهیگیران توسط سازمان فضایی هند(ISRO)" - ۱۳۹۶/۵/۳۰ -
:: تکنولوژی "تجسس از آسمان(Spy in the Sky )" برای مقابله با ذخیره سازی و دفن غیرقانونی زباله - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: " افزایش سرعت پرداخت خسارت بیمه های کشاورزی به کمک ماهواره Sentinel-1" - ۱۳۹۶/۵/۲۸ -
:: کشاورزی دقیق با استفاده از پردازش تصاویر دریافتی از دوربین های ابرطیفی - ۱۳۹۶/۵/۲۲ -
:: گزارش گرد و غبار 21 و 22 تیر ماه استان اصفهان با استفاده از تصاویر ماهواره ای MODIS - ۱۳۹۶/۵/۴ -
:: ماهواره سنتینل 3 و مشاهده تغییرات سبزینگی در فصل بهار و تغییرات گرمایی زمین - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: پرتاب ماهواره ICESat - 2 در سال 2018 - ۱۳۹۶/۴/۱۴ -
:: راه اندازی سیستم رصد قایق های ماهیگیری با استفاده از اطلاعات ماهواره ای - ۱۳۹۶/۴/۱۲ -
:: بکارگیری تصاویر ماهواره PROBA-V در تشخیص آتش سوزی جنگل های پرتغال - ۱۳۹۶/۴/۱۰ -
:: مشاهده تصاویر ماهواره ای رودخانه ها بر روی سیارات مختلف زمین، تیتان و مریخ - ۱۳۹۶/۳/۳۰ -
:: به کارگیری داده های ماهواره Sentinel-2 در کشاورزی - ۱۳۹۶/۳/۲۰ -
:: پرتاب ماهواره لندست 9 در دسامبر 2020 - ۱۳۹۶/۳/۸ -
:: "نرم افزار ماهواره سنجش از دور سنتینل برای اندروید Sentinel app for Android" - ۱۳۹۶/۲/۱۸ -
:: بارندگی های سه ماهه اخیر، به دریاچه های استان فارس حیاتی دوباره بخشید - ۱۳۹۶/۱/۲۰ -
:: به کارگیری ماهواره های سنجش از دور در پیش بینی و پیشگیری از بحران های غذایی - ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ -
:: هشت تصویر ماهواره ای منتخب زیبا از سیاره زمین در بهمن 95 توسط ناسا - ۱۳۹۵/۱۲/۷ -
:: دریاچه ارومیه چه رنگی است، سبز یا سرخ؟ - ۱۳۹۵/۱۲/۵ -
:: تشخیص همزمانی وقوع سه پدیده طبیعی در سطح کشور با کمک فناوری سنجش از دور - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ -
:: چگونه ماهواره ها در کنترل گسترش بیماری هایی همچون زیکا موثرند؟ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ -