بایگانی بخش اخبار - مهندسی سیستم RS

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

بررسی زلزله سفید سنگ مورخ 16 فروردین 96 با استفاده از تصاویر راداری

 بررسی زلزله سفید سنگ مورخ 16 فروردین 96 با استفاده از تصاویر راداری