• سال اقتصاد مقاومتی و تولید-اشتغال گرامی باد.
  • پایش ماهواره ای پدیده های مختلف در زیرپرتال سنجش ازدور وب سایت سازمان فضایی ایران
  • راه اندازی کتابخانه طیفی ملی در زیرپرتال سنجش از دور وب سایت سازمان فضایی ایران
img_yw_news
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

" افزایش سرعت پرداخت خسارت بیمه های کشاورزی به کمک ماهواره Sentinel-1"

در حال حاضر این منطقه با بدترین خشکسالی در 140سال اخیر روبرو است که باعث از بین رفتن محصولات کشاورزان و درنتیجه ایجاد ناآرامی در بین ... ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

پایش گرمای بی سابقه در جنوب اروپا با تصاویر ماهواره ای Sentinel-3A

پایش گرمای بی سابقه در جنوب اروپا با استفاده از داده های رادیومتری ماهواره Copernicus Sentinel-3   ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

پایش بالا آمدگی زمین در کوه آتشفشانی واقع در کشور کنیا با استفاده از تصاویر تداخل سنجی

پایش بالا آمدگی زمین در کوه آتشفشانی واقع در کشور کنیا با تصاویر تداخل سنج  Envisat Advanced Synthetic Aperture Radar  ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

کشاورزی دقیق با استفاده از پردازش تصاویر دریافتی از دوربین های ابرطیفی

کشاورزی دقیق با استفاده از پردازش تصاویر دریافتی از دوربین های ابرطیفی ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

کشور غنا اولین ماهواره خود را با موفقیت به فضا ارسال کرد

کشور غنا اولین ماهواره خود بنام GhanaSat-1 را با موفقیت به فضا ارسال و به جرگه مسابقات فضایی وارد شد. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

کشاورزی در عصر فضا

کشاورزی در عصر فضا با استفاده از تصاویر ماهواره ای ..

ادامه...
آرشیو
img_yw_news
یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵

برگزاری کارگاه بین المللی

کارگاه بین المللی "استفاده از فناوری فضایی در پایش خشکسالی و گرد و غبار در منطقه خاورمیانه" با همکاری سازمان فضایی ایران و دفتر فضای ماوراء جو سازمان ... ..

ادامه...
آرشیو