• دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
  • |

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 886271 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 934 بازدید
  • مهمانان حاضر در زیرپورتال: 45 کاربر
  • کاربران حاضر در زیرپورتال:1 کاربر

ورود به سایت

د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش

بازگشت AWT IMAGE
ا-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ enlightened ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق enlightened ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی

د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش

اصطلاح

معادل انگلیسی

تعریف و شرح اصطلاح

داجر الکترونیکی

Electronic dodger

وسیله ای عکاسی که برای کاهش تباین تصویر از آن استفاده می شود.

داده های جانبی

Collateral data

داده های ثانویه مربوط به یک ناحیه مورد مطالعه

داده های دریایی

Sea data

داده های پشتیبان گردآوری شده در دریا و اطلاعات استخراج شده از آنها که بعنوان کمکی در تفسیر تصاویر سنجش از دور از آنها استفاده می شود.

داده های رقومی

Digital data

داده هایی که در نماد دودویی نمایش داده شده، ثبت و یا ذخیره می گردند.

داده های زمینی

Ground data

داده های پشتیبان گردآوری شده در روی زمین و اطلاعات استخراج شده از آنها که در تفسیر تصویرهای سنجش از دور از آنها کمک گرفته می شود.

درونیابی دو خطی

Bilinear interpolation

یک تکنیک نمونه برداری دوباره که برای تصحیح هندسی تصویرها بکار می رود.

دمای روشنایی

Brightness temperature

1- دمای جسم سیاهی که همان مقدار انرژی را به ازای واحد سطح گسیل می کند که جسم مورد مشاهده از خود گسیل می کند.

2- دمای ظاهری جسم غیر سیاهی که از طریق اندازه گیری با تابش سنج تعیین می شود.

دوربین چند باندی

Multiband camera

دوربینی که ناحیه های مختلفی از یک فیلم یا چند فیلم را از طریق دو یا چند عدسی مجهز به فیلترهای مختلف عکسبرداری می کند.

دوربین چندباندی

MbC

Multiband Camera

دید کلی

Synoptic view

توانایی دیدن یا اندازه گیری دید همزمان ناحیه های وسیع پراکنده تحت شرایط یکسان.

رادار

Radar

نام اختصاری برای آشکار سازی رادیویی و تعیین گستره که از عبارت انگلیسی آن Radio detection & Ranging گرفته شده است. روش، سیستم یا تکنیکی برای استفاده از باریکه تابش الکترومغناطیس بازتابی و زمانبندی شده در محدوده طول موجهای میکرو موج برای آشکار سازی و تعیین ابعاد اشیاء و تهیه تصویر آنها

رادار با گشودگی ترکیبی (سار)

SAR

Synthetic Aperture Radar

رادار هوایی پهلو نگر

Sideways looking airborne radar

سنجنده ای برای سنجش از دور که در هر وضعیت آب و هوایی چه در شب و چه در روز کار می کند و مخصوصا در ثبت ناحیه های وسیعی از عوارض زمینی بسیار موثر است. این سنجنده، یک سنجنده فعال است زیرا انرژی الکترومغناطیسش را خود تولید می کند و آن را برای تهیه تصویری از سطح زمین به سوی آن ارسال و سپس دریافت می کند.

رادارست

Radarsat

ماهواره منابع زمینی بدون سرنشین و مدار قطبی کانادا

راستای گستره

Range direction

راستایی که در آن انرژی از یک آنتن تراگسیل می گردد. به آن راستای برد نیز می گویند.

رد زمینی

Ground direction

تصویر قائم مسیر پرواز عملی یک ماشین پرنده هوایی یا فضایی بر روی سطح زمین. به آن خط اثر زمینی نیز می گویند.

رده

Category

مشخصه قابل تعریفی که مورد علاقه پژوهشگر است

رقومی کردن

Digitization

فرایند تبدیل چیزی از فرمت یا حالت پیوسته به گسسته

رقومی کننده رومیزی

Table digitizer

دستگاهی برای رقومی نمودن مختصه های جغرافیایی. به آن دیجیتایزر رومیزی نیز می گویند.

روزنه

Window

باندی از طیف الکترومغناطیسی که تراگسیلی ماکزیمم و تضعیف مینیمم در محیط خاص را هنگام استفاده از یک سنجنده بخصوص از خود نشان می دهد. به آن دریچه نیز می گویند.

روزنه های جوی

Atmospheric windows

گستره های طول موجی که در آن تابش الکترومغناطیسی می تواند با تضعیف نسبتا کم از جو عبور کند.

روشنایی

Brightness

استنباطی بصری که بر طبق آن چنین نمودار می شود که سطحی نور را کم یا زیاد از خود گسیل می کند.

روشنایی

Illumination

شدت نوری که به واحد سطح برخورد می کند. به آن برتابندگی نیز می گویند.

رول

Roll

چرخش هواپیما حول محور طولی خود

زاویه بازتاب

Angle of reflection

زاویه ای که تابش الکترومغناطیسی بازتابی با عمود بر سطح می سازد.

زاویه فرود

Angle of incidence

1- زاویه بین راستای تابش الکترومغناطیسی فرود آینده و عمود بر سطحی که تابش با آن برخورد می کند.

2- زاویه بین قائم مکان و خط واصل سنجنده و هدف

زاویه نزول

Angle of Depression

زاویه بین صفحه افقی گذرنده از سنجنده و خط و اصل سنجنده و هدف

سازمان فضایی اروپا

ESA

European Space Agency

سازمان ملل

UN

United Nation

سازمان ملی جو و اقیانوس ایالتهای متحده آمریکا (نوا)

NOAA

National Oceanic and Atmospheric Administration

سازمان ملی فضانوردی و فضا (ناسا)

NASA

National Aeronautics and Space Administration

سایه رادار

Radar shadow

ناحیه ای تاریک بر روی تصویر راداری که در راستای برد دور یک شئ بر روری عارضه زمینی که جلو راه بازگشت تپه های راداری را می گیرد ایجاد می شود.

سروِیس جمع آوری
 داده ها

DCS

Data Collection Service

سکو

Platform

شئ مانند هواپیما یا ماهواره که سنجنده بر آن نصب شده و کار می کند.

سلول قابل تفکیک

Resolution cell

کوچکترین ناحیه در یک صحنه که به عنوان واحدی از داده ها در نظر گرفته می شود.

سمت

Azimuth

جهت گیری جغرافیایی یک خط که به صورت زاویه ای که در جهت ساعتگرد اندازه گیری می شود تعیین می گردد.

سمت الرآس

Zenith

نقطه در کره آسمانی که دقیقا بالای سر ما قرار گرفته و به نقطه مقابل سمت القدم می باشد.

سمت القدم

Nadir

نقطه ای بر روی زمین که دقیقادر زیر مرکز پرسپکتیو سنجنده قرار داشته به نقطه ندیر معروف است.

سنجش از دور

Remote Sensing

استفاده از سنجنده های تابش الکترومغناطیسی برای ثبت تصویرهای زیست محیط که می توان آنها را برای بدست آوردن اطلاعات مفید مورد استفاده قرار داد.

سنجش از دور
زمین شناسی
Geologic Remote Sensing علمی که در آن، ماهیت سیاره زمین و ساختمان پوسته آن (چین خوردگی ها و شکستگی ها و غیره)،انواع سنگها و پراکندگی آنها، اکتشافات معادن و منابع طبیعی و حتی نیروهای فیزیکی موثر بر پوسته ی زمین، از طریق فناوری سنجش از دور و با تصاویر ماهواره ای مطالعه می شود.

سنجنده

Sensor

هر وسیله ای که تابش الکترومغناطیسی را دریافت، آن را به یک سیگنال تبدیل کرده و به صورتی مناسب برای حصول اطلاعات مربوط به زیست محیط نمایش دهد.

سیستم اسکن کننده چند طیفی

MSS

Multispectral Spectrum System

سیستم اطلاعات جغرافیایی

GIS

Geographic Information System

سیستم تصویر مرکاتور

UTM

Universal Transverse Mercator

سیستم حصول داده ها

Data acquisition system

وسایل و محیطهایی که متغیرهای فیزیکی را اندازه گیری و ثبت می کند.

سیستم غیر فعال

Passive system

سیستم سنجش که تابش بازتابیده یا گسیل شده از سطح زمین را آشکارسازی می کند.

سیستم فعال

Active system

سیستم سنجش از دوری که تابش الکترومغناطیسی را خود گسیل می کند. مانند رادار

شاخص پوشش گیاهی

VI

Vegetation Index

شاخص مساحت برگ

LAI

Leaf Area Index

شکست

Refraction

خمش یا انحراف مسیر پرتوهای تابش الکترومغناطیسی هنگام عبور از یک محیط به یک محیط دیگر که ضریب شکست یا ضریب دی الکتریک متفاوتی نسبت به هم دارند که به آن انکسار گفته می شود.

شماره رقومی

Digital number

عدد صحیحی که به هر نقطه بر روی تصویر گسسته سنجش از دور نسبت داده می شود.

شماره رقومی

DN

Digital Number

ا-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ enlightened ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق enlightened ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: remote sensing | سنجش از دور | اصطلاحات فنی | د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش | dictionary |

دفعات مشاهده: 1100 بار   |   دفعات چاپ: 290 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر